Laddar...
Elpriser 1.1.2024

Elpriser 1.1.2024

24.11.2023

Till följd av väsentligt höjda kostnader för investeringar och drift av elnätet höjer vi avgifterna för elöverföring med 8 % den 1 januari 2024. Särskilt mycket har materialpriserna stigit och vi måste även bygga ett nät som kan möta de framtida kraven på elnät.

Marknadspriserna och kostnaderna för köp av elenergi har stigit markant och vi tvingas därför höja de rörliga elenergipriserna med 76 % från 5,88 cent/kWh till 9,80 cent/kWh för allmän el. Den stora procentuella ökningen beror på att vi sänkte elpriset med cirka 60 % den 1 maj och har hållit ett mycket lågt pris sedan dess. Grundavgift elenergi, som varit oförändrad i över 20 år, justeras från två till tre euro/månad. Vi sänker samtidigt avgiften för grön el från 0,99 cent/kWh till 0,75 cent/kWh. Trots höjningarna är våra priser konkurrenskraftiga och vi hoppas att kunna sänka de rörliga elenergipriserna innan sommaren. 

Fullständigt tariffhäfte hittar du här.

Längst upp