Priser

Aktuella prislistor hittar du i tariffhäftet, under Prisinformation. Vi erbjuder även grön el till våra kunder till samtliga tariffer till ett påslag om 0,19 cent/kWh inkl. moms. Grön el är helt förnyelsebar el.

Elbörsen

Priserna på elmarknaden varierar från timme till timme. ÅEA upphandlar elen åt dig för att du ska få ett fast pris och slippa överraskningar. Vill du följa med i svängningarna på marknaden kan du läsa mer på elbörsen Nordpool.

Tips!

Är du osäker om du har rätt tariff? Kolla tariffjämförelsen!

Comments are closed.

  • ADRESS

     Godbyvägen 193
    AX-22100 MARIEHAMN
    Åland, Finland

  • FO-NUMMER

    0205096-8

MENY