Importerad störning tisdag 03 juli

Mellan 09:13 och 09:25 idag 3 juli blinkade det flera gånger i det Åländska elnätet på grund av en störning i Sverige. Orsaken till blinkningarna är att en kranbil kört in i elledningar norr om Stockholm meddelar Kraftnät Åland på sin

Läs mer »

Planerat strömavbrott på Åland

Kraftnät Åland informerar : Planerat strömavbrott på Åland som berör alla elnätskunder på Åland, utom kunderna i Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och östra Föglö. Avbrottet är planerat  15 juni kl 00.00 – 02.00. Under denna tid kan flera in- och

Läs mer »

2018-07-18 15:32 till 17:07 Avbrott på 0227 Sviby Postterminal
Kl. 15:45 blev kunderna som är tillkopplade på transformatorstationen ”Sviby Postterminal” utan ström. Felet hittat, orsaken till avbrotten var fel på termoskydd för transformator. Alla hade strömmen åter 17:08.

2018-07-17 18:30 till 23:23 Avbrott på 0227 Sviby Postterminal
kl. 18:31 ringde en kund in och meddelande att det inte fanns någon ström i huset. Efter en stunds sökande har vi konstaterat att det är en trasig transformator i Transformatorstationen ”Sviby Postterminal” som har orsakat detta avbrott. Samtliga kunder kopplad till denna transformatorstation är drabbade i detta avbrott. Arbete med att byta transformatorn är igång. Alla hade strömmen åter kl. 23:24.

Elspartips

Läs mera om våra tips om hur du sparar el.

Producera din egen el

Genom att producera din egen el med solcell eller vindkraftverk kan du sänka dina elkostnader samtidigt som du gör en insats för miljön. Max ansluten produktion 100 kVA.

Elsäkerhet

Så här undviker du personskador och bränder på grund av elfel.

Comments are closed.

  • ADRESS

     Godbyvägen 193
    AX-22100 MARIEHAMN
    Åland, Finland

  • FO-NUMMER

    0205096-8

MENY