Avbrottsinformation

ÅEA arbetar ständigt med förbättringar av elnätet. Trots detta är vissa avbrott svåra att undvika i och med elnätets uppbyggnad. Korta avbrott inträffar bland annat då fåglar flyger i ellinjerna. Vid längre avbrott kan det exempelvis röra sig om träd som faller över ledningarna. Information om var det är avbrott och hur länge det varar hittar du på denna sida.

Om informationen inte finns tillgänglig kan det bero på att vi inte hunnit lägga ut informationen eller vi inte har vetskap om avbrottet.

Felanmälan vid avbrott efter kontorstid tel 018-39202

Kom ihåg att ange mätarplatsnummer,
står på elmätaren eller på din faktura

Planerade avbrott

2018-10-23 12:00 till 15:00 Finströmsgård
Planerat avbrott pga. underhållsarbete.

2018-10-17 10:04 till 14:20 Vandö
Planerat avbrott på högspänningsnätet pga byte av 45 kV stolpe.

2018-10-11 12:00 till 12:50 Toböleträskv.
Planerat avbrott på lågspänningsnätet pga renovering.

2018-10-08 17:01 till 17:15 Dalkarby Industri
Planerat avbrott på högspänningsnätet pga nertagning av linjer över byggarbetsplats.

2018-10-06 14:00 till 15:15 Vårdö och Simskäla
Planerat avbrott på högspänningsnätet pga ombyggnad vid Vårdöbro.

Senaste/aktuella avbrott

2018-10-17 08:06 till 08:27 Avbrott ÅT09_TORSHOLMA
Avbrott pga. akut reparation av säkringsunderlag.

2018-10-16 13:16 till 13:56 Avbrott 1758
Avbrott pga. igrävd elkabel Västeränga

2018-10-16 10:11 till 10:55 Avbrott Godby och Finby ställverk
Avbrottet berör Godby, södra Finström östra Saltvik samt Sund och Vårdö. Alla har strömmen tillbaka. Inget fel hittat ännu. Undersökning pågår.

2018-10-15 13:46 till 15:15 Avbrott 0101 Möckelö.
Avbrott pga. igrävd ledning alla strömmen åter kl: 15.15

2018-10-12 15:15 till 15:59 Avbrott ÅT11_INGBY
Trasig högspänningssäkring.

Comments are closed.

  • ADRESS

     Godbyvägen 193
    AX-22100 MARIEHAMN
    Åland, Finland

  • FO-NUMMER

    0205096-8

MENY