Laddar...
Info från stämma och förvaltningsråd

Info från stämma och förvaltningsråd

23.04.2024

Vid förvaltningsrådsmötet den 21 mars återvaldes Johan Helin och Andreas Perjus till styrelsemedlemmar. Vid stämman den 22 april fastställdes bokslutet och beviljades ansvarsfrihet. Samtidigt valdes medlemmar till förvaltningsrådet enligt följande: Eckerö Nina Andersson (suppleant Ann Blomqvist), Finström Jan Mattsson (suppleant Jörgen Sandell), Hammarland Ida Eklund (suppleant Susanne Henriksson), Jomala Harry Jansson (suppleant Charlotta Solax) och Saltvik Sue Holmström (suppleant Christer Tomtén).

Medlemmar i styrelse och förvaltningsråd

Årsberättelse

Längst upp