Organisationen

Ålands Elandelslag (ÅEA) grundades år 1957 för att samordna elförsörjningen på landsbygden och i skärgården. Från och med grundandet och fram till mitten av 60-talet övertog ÅEA verksamheten från ca 80 olika transformatorbolag.

Andelslag

Företaget bildades direkt som ett andelslag där varje elanvändare som köper en elanslutning blir medlem.

ÅEA:s organisation

Andelsstämman

ÅEA:s högsta organ är Andelsstämman, där varje medlem har en röst. Andelsstämman väljer Förvaltningsråd.

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet har en ordinarie medlem och en suppleant från varje åländsk landsbygdskommun. Rådet består med andra ord av 15 ordinarie medlemmar och 15 suppleanter.

Styrelsen

Styrelsen som väljs av Förvaltningsrådet har 5 ordinarie medlemmar. Det är styrelsen som tillsätter ÅEA:s VD.

Verkställande direktör

Andelslagets verkställande direktör är David Karlsson.

Comments are closed.

  • ADRESS

     Godbyvägen 193
    AX-22100 MARIEHAMN
    Åland, Finland

  • FO-NUMMER

    0205096-8

MENY