Aktuellt

Visa alla »
18.6.2015

99,99 % driftssäkerhet

Under år 2014 hade ÅEA en mycket god tillgänglighet på leverans av el. Tillgängligheten, exklusive avbrott som beror på överliggande nät som ÅEA inte kan påverka uppgick till 99,99 %. I genomsnitt hade kunderna avbrott 0,3 timmar under året.

Läs mer »
4.5.2015

Beskattning av mikroproduktion

Lagen om beskattning av elström har ändrats från och med den 1 maj 2015. Ändringen gäller accisfrihet för elproduktion i liten skala.

Läs mer »
4.5.2015

Vindkraftspark invigd

Den 29 april invigdes Puhuris vindkraftspark Kopsa 2. ÅEA är delägare i Puhuri via Kanteleen Voima.

Läs mer »

Flyttningsanmälan

Meddela oss när du flyttar. Vi ser gärna att meddelandet görs minst en vecka innan flyttningsdagen.

Till flyttningsanmälan »