Aktuellt

Visa alla »
16.9.2016

ÅEA sponsorerar kunskap om el

Även i år sponsorerar ÅEA undervisningsmaterial om energi till andra klassisterna.

Läs mer »
29.8.2016

Installation av nya elmätare

Installationerna av nya moderna elmätare pågår för fullt. Över hälften av alla 15 000 elmätare har bytts. Kvar att finns cirka 7 100 mätare som ska bytas.

Läs mer »
14.6.2016

Kraftnät Åland testar Finlandskabeln 15 juni

Kraftnät Åland testar Finlandskabeln den 15 juni kl. 02.00. Testen görs genom att utföra 2 st. "blackstarter". Testen tar maximalt 1 timme att genomföra.Såvida testen den 15 juni inte fungerar enligt plan så är 16 juni samma tid en reservtid.

Läs mer »