Laddar...

Tillgänglighetsutlåtande

Ålands Elandelslag åtar sig att göra sina webbplatser tillgängliga i enlighet med de krav som finns i Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.el.ax. 

Tillgänglighetsstatus för el.ax 

För närvarande uppfyller webbplatsen www.el.ax alla tillgänglighetskrav på nivå A, AA och AAA enligt riktlinjerna i WCAG 2.0 och WCAG 2.1. 

Icke-tillgängligt innehåll 

En tjänsteleverantör kan till vissa delar och tillfälligt göra undantag från tillgänglighetskraven om anpassningen är oskäligt betungande för organisationen. www.el.ax innhåller ett antal pdf-dokument, främst gamla årsberättelser, som inte uppfyller kraven på tillgänglighet. På grund av materialets ålder och karaktär står inte för närvarande nyttan med att åtgärda bristerna i proportion till arbetsmängden. Ålands Elandelslag åtgärdar den här bristen genom att beakta kraven på tillgänglighet i takt med att det aktuella materialet förnyas, medan oskälig börda åberopas för material publicerat före den 1.12.2020. 

Meddela oss om brister

Om du upptäcker en brist gällande tillgänglighet på www.el.ax, beskriv då bristen för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda den. Du kan meddela oss om alla eventuella brister genom att kontakta oss direkt: Ålands Elandelslag Godbyvägen 193 AX-22100 MARIEHAMN Åland, Finland info@el.ax +358-(0)18-39250 

Tillsynsmyndighet 

Om du meddelar oss om brister i vår tillgänglighet svarar vi så fort vi kan, men om du inte fått svar inom 14 dagar eller inte är nöjd med vårt svar kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till tillsynsmyndigheten.  

Ålands Landskapsregering
Registratur

https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/tillgangliga-webbplatser
registrator@regeringen.ax
 

 Det här tillgänglighetsutlåtandet har upprättats 16.06.2022.

Längst upp