Laddar...

Aktuellt

Senaste avbrott

20.06.2022 07:41 Avbrott 1321

13.06.2022 18:43 till 13.06.2022 18:43 Avbrott ÅT02_MARBY

ÅR 2022 KOMMER ATT BLI ETT VINDKRAFTENS ÅR FÖR ÅLANDS ELANDELSLAG (ÅEA)

År 2022 kommer att bli ett vindkraftens år för Ålands Elandelslag (ÅEA). I maj invigdes Långnabba vindpark i Eckerö där Ålands Elandelslag är delägare. Parken med 10 vindkraftverk á 4,2 MW kommer att producera motsvarande 40 % av Ålands elbehov. ÅEA är även delägare i finska vindkraftsbolaget ...

Andelsstämma 29 april

Härmed kallas medlemmarna i Ålands Elandelslag till ordinarie andelsstämma fredag den 29 april 2022 kl. 13.00. Stämman hålls på bolagets kontor på Godbyvägen 193 i Dalkarby, Jomala. Vid stämman behandlas de i andelslagets stadgar § 11 nämnda ärendena enligt föredragningslistan. Årsberättelse ...

Längst upp