Laddar...

Elnät

ÅEA:s distributionsområde omfattar hela Åland förutom Mariehamns Stad samt Järsö och Nåtö i Lemlands kommun. Eldistributionen omfattar:

  • Planering
  • Byggnation
  • Drift
  • Underhåll
  • Renovering av elledningar
  • Distribution av elenergi över ledningarna till ÅEA:s elabonnenter
  • Elmätning, kvalitetsmätning och besiktningar

 

Pågående större projekt

 

Ständig utveckling

Vi arbetar kontinuerligt för att få ett elnät som är mindre känsligt för störningar på grund av väder och vind. ÅEA:s strategi för linjebyggnad är att samtliga nya ellinjer antingen ska vara isolerade eller nedgrävda i marken.

 

Ålands elandelslags elnät

Vi har totalt 3 342 km ledning i nätet varav 1 215 km är högspänningsledningar på 10 kV. Från 1065 st 10/0,4 kV-nätstationer går 0,4 kV lågspänningsnätet ut till ca 13.700 anslutningspunkter. Antalet anslutningar ökar varje år med ca 150. För varje anslutning finns det i medeltal ca 260 m ledning.

Elnätet växer ca 20 km per år och antalet nätstationer ökar med ca 6 per år.

Längst upp