Elnät

ÅEA:s distributionsområde omfattar hela Åland förutom Mariehamns Stad samt Järsö och Nåtö i Lemlands kommun. Eldistributionen omfattar:

 • Planering
 • Byggnation
 • Drift
 • Underhåll
 • Renovering av elledningar
 • Distribution av elenergi över ledningarna till ÅEA:s elabonnenter
 • Elmätning, kvalitetsmätning och besiktningar

Pågående större projekt

Ständig utveckling

Vi arbetar kontinuerligt för att få ett elnät som är mindre känsligt för störningar på grund av väder och vind. ÅEA:s strategi för linjebyggnad är att samtliga nya ellinjer antingen ska vara isolerade eller nedgrävda i marken.

Ålands elandelslags elnät

Vi har totalt 3 338 km ledning i nätet varav 1 211 km är högspänningsledningar på 10 kV. Från 1046 st 10/0,4 kV-nätstationer går 0,4 kV lågspänningsnätet ut till ca 12.500 anslutningspunkter. Antalet anslutningar ökar varje år med ca 150. För varje anslutning finns det i medeltal ca 260 m ledning.

Elnätet växer ca 20 km per år och antalet nätstationer ökar med ca 6 per år.

Comments are closed.

 • ADRESS

   Godbyvägen 193
  AX-22100 MARIEHAMN
  Åland, Finland

 • FO-NUMMER

  0205096-8

MENY