Laddar...

Elens ursprung

Under år 2020 bestod ÅEA:s elinköp av el som var producerad enligt följande:

Förnyelsebar energi

18,5%

Kärnkraft

45.6%

Fossil kraft

35,9%


Bränsleåtgången för den kärnkraftsbaserade produktionen var ca 1,32 mg per kWh.
Den fossilbaserade produktionen medförde ca 205,54 g koldioxid emissioner per kWh.

Längst upp