Laddar...

Elens ursprung

Under år 2022 bestod ÅEA:s elinköp av el som var producerad enligt följande:

Förnyelsebar energi

26,3%

Kärnkraft

15,2%

Fossil kraft

58,5%


Bränsleåtgången för den kärnkraftsbaserade produktionen var ca 0,5 mg per kWh.     
Den fossilbaserade produktionen medförde ca 392,98 g koldioxid emissioner per kWh.

Längst upp