Laddar...

Elens ursprung

Under år 2023 bestod ÅEA:s elinköp av el som var producerad enligt följande:

Förnyelsebar energi

13,2%

Kärnkraft

12,9%

Fossil kraft

73,9%


Bränsleåtgången för den kärnkraftsbaserade produktionen var ca 0,4 mg per kWh.       
Den fossilbaserade produktionen medförde ca 508,51 g koldioxid emissioner per kWh.

Längst upp