Laddar...

Andelsstämma 29 april

Härmed kallas medlemmarna i Ålands Elandelslag till ordinarie andelsstämma fredag den 29 april 2022 kl. 13.00. Stämman hålls på bolagets kontor på Godbyvägen 193 i Dalkarby, Jomala.
Vid stämman behandlas de i andelslagets stadgar § 11 nämnda ärendena enligt föredragningslistan.

Årsberättelse kan avhämtas från Ålands Elandelslags kontor på Godbyvägen 193 från och med den 19 april 2022 här.

Medlem som önskar närvara vid stämman ska anmäla sig senast den 26 april 2022 kl. 16.00 till andelslagets kontor på tel. 018-39 250 eller per e-post info@el.ax.

Längst upp