Laddar...

Kundgränssnitt för elmätare

Välkommen till din smarta elmätare! HAN-porten (Home Area Network)


Han-porten är nyckeln till att övervaka och styra din elförbrukning i realtid. Genom att ansluta din smarta elmätare till andra enheter som termostater, belysning och apparater skapar du ett intelligent hemnätverk. Få snabb åtkomst till detaljerad information om din energiförbrukning och automatisera energihanteringen för att maximera effektiviteten. 

Men inte bara det. HAN-porten möjliggör också integrering med din elbilsladdare för avancerad lastbalansering. Det innebär att du kan optimera laddningen av din elbil i enlighet med ditt hems totala energibehov. Genom att fördela lasten på ett intelligent sätt kan du minimera belastningen på elnätet och optimera din energiförbrukning. 

På så sätt får du inte bara extra bekvämlighet och kostnadsbesparingar utan bidrar även till en mer hållbar och effektiv användning av energi. 
Välkommen till en smartare och grönare energiframtid!

Använda HAN-modulplatsen/porten på elmätaren för att kommunicera med olika kringutrustningar. 

Man får tillgång till HAN-informationen genom att installera en modul i den sk. HAN-modulplatsen. Detta gör man som kund själv. 
Modulplatsen är markerad på bilden nedan. 
Luckan avlägsnas, om luckan är plomberad är det bara att klippa bort plomben. 
 

Modulen passar enbart i Kamstrups OMNIPOWER-mätare och är bara ett gränssnitt till en kontakt som man sen kopplar in sin egen utrustning i. Modulen strömmar sedan mätvärden varje 10de sekund via protokollet M-BUS. Se mer info i databladet. 

Observera att när mätaren byts en ny generation av elmätare kommer inte den här modulen att behövas. På nästa generation av mätare kommer det att sitta en kontakt direkt på mätaren som man kan använda som HAN-Port. Kontakten blir då i RJ12 formatet istället för RJ45. Dvs. har man köpt en HAN-utrustning för RJ45 kommer den inte att passa. 

Obs! då du installerat modulen är det viktigt att meddela ÅEA på info@el.ax att mätaren skall aktiveras för HAN-modul. Skicka ditt mätarplatsnummer (finns på mätaren, 8st siffror) samt namn och adress på den som äger elanslutningen. 

Under dokument kan du ladda ner datablad på modulen.
I databladet beskrivs funktion, egenskaper och beskrivning av vilken data OMNIPOWER-mätaren skickar ut.

Ovanstående modul kan du köpa hos oss på Ålands Elandelslag. 

HAN-utrustningar och tredjepartsmoduler

Det finns ett antal HAN-utrutningar på marknaden att köpa. 
Var noga med att kontrollera att utrustningen du tänker skaffa är ämnad för NVE-standarden och har RJ45 som fysisk kontakt.

Följande utrustningar och tredjepartsmoduler har vi på ÅEA testat att fungerar ihop med våra mätare:

1. Wifi modul, Pow-K+, HAN port reader för OMNIPOWER mätare från Amsleaser.no. 
Fördelar med denna är att den är enkel att installera och att inga externa kablar behöver dras, strömförsörjning direkt från från mätaren.
Nackdelen är att ingen extern antenn kan monteras så det är inte att rekommendera om avstånden blir för långa. 
Den installeras direkt i mätaren och ersätter alltså standardmodulen.

 


 

Användargränssnittet innehåller momentandata och lite information om förbrukning. Det är även är mobilanpassat och enkelt att använda. 
Även inställning för att skicka data via MQTT till t.ex. hemautomationssystem finns. 
 

  

2. Energy Intelligence RJ45-HAN läsare med inbyggd wifi.
 


Kopplas med RJ45-kabel till HAN-modulen (tidigare beskriven) med en vanlig nätverkskabel RJ45 och går att montera på DIN-skena. 
Kan överföra separata mätvärden till valbar MQTT-server via wifi. Enkel konfiguration via webbgränsnitt. 

Fördelar med denna är att man kan dra lång nätverkskabel till mätaren, 15m minst fungerar enligt tillverkaren. 
Även en modell med extern antenn finns att köpa.
Nackdelen är att läsaren kräver extern strömförsörjning (5V USB-C). 
Läsaren saknar grafisk presentation av förbrukningsdata så denna läsare är främst för dig som vill skicka vidare data till ditt befintliga hemautomationssystem. 
Man får ut en mängd data var 10de sekund. 

Längst upp