Laddar...

Organisation

Ålands Elandelslag (ÅEA) grundades år 1957 för att samordna elförsörjningen på landsbygden och i skärgården. Från och med grundandet och fram till mitten av 60-talet övertog ÅEA verksamheten från ca 80 olika transformatorbolag. 

Andelslag

Företaget bildades direkt som ett andelslag där varje elanvändare som köper en elanslutning blir medlem. 

ÅEA:s organisation

Andelsstämman ÅEA:s högsta organ är Andelsstämman, där varje medlem har en röst. Andelsstämman väljer Förvaltningsråd. 

Förvaltningsrådet 

Förvaltningsrådet har en ordinarie medlem och en suppleant från varje åländsk landsbygdskommun. Rådet består med andra ord av 15 ordinarie medlemmar och 15 suppleanter. Styrelsen Styrelsen som väljs av Förvaltningsrådet har 5 ordinarie medlemmar. Det är styrelsen som tillsätter ÅEA:s VD. 

Verkställande direktör 

Andelslagets verkställande direktör är David Karlsson.

Längst upp