Laddar...

Energisammanslutningar

Fördelar med en energisammanslutning 

Nu har husbolag bättre möjlighet att få lönsamhet i sin elproduktion.

Genom att bilda en energisammanslutning kan alla som bor i ett hus direkt få fördel av bostadsbolagets gemensamma solpaneler. Tidigare har all el som producerats bara kunnat användas för förbrukning av bolagets gemensamma utrymmen och utrustning. 

Grunda en energisammanslutning

Bostadsbolaget kan grunda en energisammanslutning som registreras hos nätägaren. 

En energisammanslutning kan endast ha förbrukningsställen (mätarplatser) som är inom samma elanslutning. 

En energisammanslutning behöver dock inte vara ett husbolag, utan kan också grundas av en producent (max 1 MVA) som har flera mätarplatser i samma elanslutning. Detta kan exempelvis vara affärsfastigheter, lantbruksfastigheter m.fl.

Krediteringsberäkning

Vid krediteringsberäkningen beräknas den producerade elen och den fördelas mellan medlemmarna i energisammanslutningen. Detta sker som virtuell mätning och kräver ingen ändring i lägenheterna eller nya mätare.

Den producerade elen används i första hand för bostadsbolagets fastighetsel, alltså det som förbrukas av t.ex. belysning, värme och ventilation i gemensamma utrymmen. Om det återstår el efter det, fördelas den mellan lägenheterna på det sätt som bostadsbolaget meddelat, till exempel enligt bolagsvederlagsandelarna.  

Krediteringsberäkningen kan genomföras på två olika sätt. I båda fallen fördelas överskottsproduktionen från fastigheten till lägenheterna i enlighet med de fördelningsförhållanden som fastställts av energisammanslutningen,  

För båda fördelningssätten nettoberäknas först produktion och förbrukning i mätarplatsen för produktionsanläggningar upp till 100 kVA på 15 minuters basis. Eventuell överskottsproduktion som återstår efter nettoberäkningen kommer att fördelas mellan medlemmarna i energisammanslutningen i enlighet med de fördelningsandelar som energisammanslutningen fastställt. Produktionen och förbrukningen vid förbrukningsstället som fördelas till medlemmarna i energisammanslutningen nettoberäknas också på 15 minuters basis. Om det finns överskottsproduktion överförs den till försäljning enligt den valda modellen.

Alternativ 1: Husbolaget säljer outnyttjad produktion

Om en lägenhet inte kan använda all den produktion som tilldelats den, överförs den outnyttjade produktionen till husbolaget, som säljer den vidare till elbolaget. Detta kan till exempel vara fallet en solig sommardag när elförbrukningen i lägenheten är låg.

Alternativ 2: Lägenheterna säljer sin del av den outnyttjade produktionen

Om en lägenhet inte kan använda hela den produktion som tilldelats den, säljer medlemmen den outnyttjade produktionen till elbolaget. I detta fall måste varje medlem i en energisammanslutning ingå ett individuellt avtal om försäljning av överskottsel med elbolaget.

Ta krediteringsberäkningen i bruk

Det krävs inte några ändringar i nätet eller i mätarna för att ta krediteringsberäkningen i bruk. Antalet medlemmar i en energisammanslutning är inte begränsat men alla mätarplatser måste vara anslutna genom samma elanslutning till elnätet. En mätarplats kan bara höra till en energisammanslutning.

Låter detta intressant, kontakta oss för mer information.

 

Längst upp