Status lördag eftermiddag

Arbetet med reparationerna fortsätter över helgen. Nu när arbetet främst är på lågspänningsnätet förekommer det en fördröjning mellan det att ett fel är åtgärdat tills det tas bort från avbrottskartan på vår hemsida. Flera montörslag avrapporterar åtgärderna när de kommer ner när arbetsdagen är slut och då registreras åtgärderna i avbrottskartan. Målsättningen är att nästan alla fast boende kommer att ha strömmen tillbaka inom en vecka.

Sticky
jan 12, 2019
Tags in

Comments are closed.

  • ADRESS

     Godbyvägen 193
    AX-22100 MARIEHAMN
    Åland, Finland

  • FO-NUMMER

    0205096-8

MENY