Renovering i Lemland

Vi har startat ett stort renoveringsprojekt i Lemland som utförs av entreprenören Netel från Finland. Projektet omfattar renovering av i stort sett alla mellanspänningsledningar, d.v.s. våra huvudledningar, samt transformatorer i Hellestorp, Västeränga, Flaka och Herrö. Utöver det renoveras även lågspänningsledningar, d.v.s. ledningarna från transformatorn till kunden, till den del de kan sambyggas med mellanspänningen i samma ledningssträckning. Projektet förväntas vara klart vintern 2021.

Det är ett omfattande projekt som kommer att ge avsevärt bättre leveranssäkerhet vid stormar i området och är ett led i vår strävan till säkrare elförsörjning. Vi har ett omfattande elnät som kontinuerligt renoveras och förbättras.

Sticky
By AEA
jul 30, 2020
Tags in
Kommentarer inaktiverade för Renovering i Lemland

Comments are closed.

MENY