Avgifterna för elöverföring justeras

Efter att ha haft avgifterna för elöverföringen, alltså avgifterna för elnätet, oförändrade i sex års tid måste vi nu höja avgifterna med 4 % från och med den 1 januari 2022. För en genomsnittskund med en årsförbrukning på 10 000 kWh innebär det en höjning på ca 2,70 euro/månad inklusive moms. Elskatterna och avgifterna för elenergi lämnas oförändrade.

Stormen Alfrida medförde stora kostnader för reparationer av elnätet och vi har tyvärr inte fått något stöd för dessa kostnader. Vi kommer att målmedvetet satsa på att renovera elnätet för att undvika liknande konsekvenser igen vid stormar. I takt med att elnätet renoveras minskar även risken för korta avbrott och störningar. Samtidigt skapas ett robustare elnät med bättre förmåga att möta utmaningarna från energiomställningen såsom bland annat solceller och elbilar, men även kundernas allt större beroende av en trygg elförsörjning.

Sticky
nov 22, 2021
Tags in
Kommentarer inaktiverade för Avgifterna för elöverföring justeras

Comments are closed.

MENY