Aktuellt

Elpriser fr.o.m. 1.1.2019

Vi höjer priset på elenergi från 3,05 till 3,63 cent/kWh exklusive moms (3,78 till 4,50 cent/kWh inklusive moms) från och med den 1 januari 2019 till följd av kraftigt stigande marknadspriser. Trots att höjningen procentuellt sett är stor har vi fortfarande bland Finlands absolut bästa elpriser tack vare tidigare gjorda

Läs mer »

Akut reparation på Kökarlinjen

Ett fel inträffade på 10-kV linjen till Kökar tisdag kl 23:51. Felstället ligger på Dömmanskär mellan Kyrkogårdsö och Hellsö. Under onsdag förmiddag kunde enbart en nödreparation utföras. Vi kommer därför att stänga strömmen för hela Kökar förutom Kyrkogårdsö torsdag 01 november kl 13:30 för en slutlig reparation. Reparationen beräknas vara

Läs mer »

Importerad störning tisdag 03 juli

Mellan 09:13 och 09:25 idag 3 juli blinkade det flera gånger i det Åländska elnätet på grund av en störning i Sverige. Orsaken till blinkningarna är att en kranbil kört in i elledningar norr om Stockholm meddelar Kraftnät Åland på sin hemsida. Blinkningarna berörde fasta Åland och Vårdö.  

Läs mer »

Planerat strömavbrott på Åland

Kraftnät Åland informerar : Planerat strömavbrott på Åland som berör alla elnätskunder på Åland, utom kunderna i Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och östra Föglö. Avbrottet är planerat  15 juni kl 00.00 – 02.00. Under denna tid kan flera in- och frånkopplingar ske. Anledning till avbrottet är det kommer att genomföras

Läs mer »

Välkommen till nya el.ax!

Välkommen till ÅEA:s nya hemsida. Nu kan du bland annat beställa Grön el direkt från vår hemsida, se våra större pågående projekt under Elnät eller besöka vår nya elbilssida www.elbil.ax.

Läs mer »

Andelsstämma

ÅEA håller ordinarie andelsstämma torsdagen den 26 april klockan 13.00. Föredragningslistan hittar ni här och årsberättelsen här. Vänligen anmäl er senast den 23 april till oss på info@el.ax eller telefon 39250. Välkomna!

Läs mer »

Nytt 45/10 kV ställverk taget i drift

Det nya ställverket ÅT19 SÖDERBY är nu i operativ drift. Ställverket förser i stort sett hela Lemland förutom Järsö med strömStällverket har byggts av Kraftnät Åland på vår begäran. Lasterna på västra Åland har ökat år för år bl.a. genom utbyggnaderna av flera bostadsområden som t.ex. Solberget i Jomala. Vi

Läs mer »

Laddning elbilar

ÅEA är initiativtagare till två snabbladdningsstationer för elbilar vid Kantarellen i Jomala och vid Mattssons i Godby. Vid stationerna kan du ladda DC 50 kW med CCS/CHAdeMO och AC 22 kW med Typ 2. Tjänsteleverantör är Virta, se närmare www.virta.fi/se. För att ladda din elbil vid laddningsstationerna kan du göra på 3

Läs mer »

Nya rutiner för kabelvisning

För att kunna utföra ett effektivt arbete har vi sett oss tvungna att införa nya rutiner för kabelvisning. Kabelvisningen är fortfarande avgiftsfri om man gör beställningen i god tid. Sena beställningen med krav på snabb service kommer däremot att kosta. Anvisning för kabelvisning

Läs mer »

Invigning laddninsstation för elbilar

Lördagen den 7 oktober klockan 11-15 inviger vi Ålands första snabbladdningsstation för elbilar vid Kantarellens parkering! På plats finns elbilar för provkörning och representanter som svarar på frågor. Vi bjuder på bullar samt kaffe och saft. Välkomna!Ålands Elandelslag har, tillsammans med Mathias Eriksson och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag samt med stöd

Läs mer »

Åland på elbilskartan

Genom ett unikt samarbete mellan Ålands Elandelslag, Ömsen och Ab Mathias Eriksson byggs de två första stationerna för snabbladdning av elbilar på Åland. Stationerna uppförs vid Kantarellen och vid Mattssons i Godby. Syftet är att öka antalet elbilar samt att bidra till en bättre miljö.Vid varje laddningsstation ska upp till

Läs mer »

Andelsstämma

Vid andelsstämman den 27 april fastställdes bokslutet för år 2016 och ansvarsfrihet beviljades. Vid stämman valdes förvaltningsrådsledamöterna enligt följande: Geta, Trygve Sundblom, suppleant Ingolf Strand Vårdö, Ann-Charlotte Skrtic-Lindholm, suppleant Håkan Grunér Föglö, Börje Sundblom, suppleant Agneta Raitanen Sottunga, Nils Eriksson, suppleant Thomas Lindström Kökar, Harry Holmström, suppleant Hans Eriksson Fyllnadsval

Läs mer »

Förvaltningsrådsmöte

Vid förvaltningsrådets möte den 23 mars 2017 valdes Tommy Saarinen till ny styrelsemedlem istället för Anders Granskog som inte längre är valbar. Nina Nyman-Johansson återvaldes. Till ordförande i förvaltningsrådet återvaldes Trygve Sundblom och till vice orförande Susanne Henriksson.

Läs mer »

Belysningsseminarium

ÅEA har bjudit in företaget Silux att ordna ett belysningsseminarium på Åland. Silux med representanten Peter Nyman höll seminariet den 3 mars på hotell Pommern. Deltagarna fick lära sig mera om LED-belysning i utemiljö.

Läs mer »

Långstenarna

Projektgruppen för Långstenarna har idag beslutat att avbryta upphandlingen av vindkraftverk till Stenarna och Långnabba I & II (Långstenarna).

Läs mer »

Januari 2016, en rekordmånad

Januari 2016 går till historien som den månad som ÅEA:s kunder haft störst förbrukning någonsin. Hela elnätets förbrukning uppgick till 23 764 MWh vilket är 11 % mer än tidigare rekordet från 2010.

Läs mer »

Rekordförbrukning igen

Den stränga kylan, ner till -24 grader, på kvällen 7 januari gjorde att vi återigen noterade rekordförbrukning. Mellan kl 17 och 18 noterades det nya rekordet 42,667 MW i vårt nät.

Läs mer »

Rekordförbrukning

Den stränga kylan har lett till rekordförbrukning i vårt elnät. Mellan klockan åtta och nio den 7 januari var toppeffekten 41,28 MW vilket är 0,22 MW mer än tidigare topp från år 2011.

Läs mer »

Gemensamt bolag för vindkraft

Ålands Elandelslag har undertecknat en avsiktsförklaring med Ålands Vindkraft Ab, Ålands Vindenergi Andelslag, Leovind och Alandia bolagen om att slå samman Långnabba 1 och 2 med vårt projekt Stenarna till ett enda projekt i ett gemensamt bolag. Det nya bolaget är tänkt att heta Långstenarna.

Läs mer »

Test av Finlandskabeln vecka 36-38

Testerna vecka 36-38 är en del av de fortlöpande tester som Kraftnät Åland informerade om maj-mötet. Testerna bör fortlöpa utan problem och man ser inga särskilda tekniska risker som kunde äventyra elförsörjningen. Däremot är detta en ny situation för Kraftnät Åland och den osäkerheten kan man inte förutsäga. Man ska

Läs mer »

Prissänkning

Från och med 1 oktober sänker vi de rörliga elenergipriserna med 4,77%. Överföringspriserna lämnas oförändrade.

Läs mer »

99,99 % driftssäkerhet

Under år 2014 hade ÅEA en mycket god tillgänglighet på leverans av el. Tillgängligheten, exklusive avbrott som beror på överliggande nät som ÅEA inte kan påverka uppgick till 99,99 %. I genomsnitt hade kunderna avbrott 0,3 timmar under året.

Läs mer »

Comments are closed.

  • ADRESS

     Godbyvägen 193
    AX-22100 MARIEHAMN
    Åland, Finland

  • FO-NUMMER

    0205096-8

MENY