Avbrott

ÅEA arbetar ständigt med förbättringar av elnätet. Trots detta är vissa avbrott svåra att undvika i och med elnätets uppbyggnad. Korta avbrott inträffar bland annat då fåglar flyger i ellinjerna. Vid längre avbrott kan det exempelvis röra sig om träd som faller över ledningarna.

Avbrottsinformation

Information om var det är avbrott och hur länge det varar hittar du på denna sida. Om informationen inte finns tillgänglig kan det bero på att:

  • vi inte hunnit lägga ut informationen
  • vi inte har vetskap om avbrottet

När avbrottsinformation saknas

Ring vår felanmälan på telefon 39202 när information om avbrottet saknas på hemsidan. Det underlättar för oss om du kan uppge ditt mätarplats- nummer när du ringer. Mätarplatsnumret hittar du på elmätaren eller på din elfaktura.

Vid avbrott då många kunder är drabbade kan det vara upptaget när just du ringer. Försök i så fall på nytt lite senare.

Vid större avbrott informerar vi också via Ålands Radio