Elnät

ÅEA:s distributionsområde omfattar hela Åland förutom Mariehamns Stad samt Järsö och Nåtö i Lemlands kommun. Eldistributionen omfattar:

  • planering
  • byggnation
  • drift
  • underhåll
  • renovering av elledningar
  • distribution av elenergi över ledningarna till ÅEA:s elabonnenter

Ständig utveckling

Vi arbetar kontinuerligt för att få ett elnät som är mindre känsligt för störningar på grund av väder och vind. ÅEA:s strategi för linjebyggnad är att samtliga nya ellinjer antingen ska vara isolerade eller nedgrävda i marken.

 

ÅEA:s elnät

Vi har totalt 3 338 km ledning i nätet varav 1 211 km är högspänningsledningar på 10 kV. Från 1046 st 10/0,4 kV-nätstationer går 0,4 kV lågspänningsnätet ut till ca 12.500 anslutningspunkter. Antalet anslutningar ökar varje år med ca 150. För varje anslutning finns det i medeltal ca 260 m ledning.

Elnätet växer ca 20 km per år och antalet nätstationer ökar med ca 6 per år.