8.4.2011

ÅEA håller årsstämma den 11 maj kl 13,00

Härmed kallas medlemmarna i Ålands Elandelslag till ordinarie andelsstämma onsdagen den 11.5.2011 kl 13.00. Stämman hålls på andelslagets kontor i Dalkarby, Godbyvägen 193, 22100 Mariehamn

Se 2010 års årsberättelse
Se Föredragningslista
Se styrelsens förslag till stadgeändring
Se nuvarande stadgar