31.10.2017

Nya rutiner för kabelvisning

För att kunna utföra ett effektivt arbete har vi sett oss tvungna att införa nya rutiner för kabelvisning.
 Kabelvisningen är fortfarande avgiftsfri om man gör beställningen i god tid.

Sena beställningen med krav på snabb service kommer däremot att kosta.

Anvisning för kabelvisning