14.6.2012

ÅEA börjar bygga vindkraft i Finland

Redan tidigare är ÅEA ägare i torvkondenskraftverket Kanteleen Voima Oy som har startat vindkraftsbolaget Puhuri Oy vilka nu har beslutat bygga en vindkraftspark.

Puhuri har beslutat att bygga en vindkraftpark med sju vindkraftverk utanför Brahestad. ÅEA:s andel är cirka 1 MW. ÅEA är glada att äntligen komma igång med byggande av egna vindkraftverk och eftersom parken finns i fasta Finland stöds projektet av den finska inmatningstariffen för vindkraftsproduktion. Puhuri har flera projekt under utveckling och vi hoppas att det ska bli fler projekt förverkligade längre fram. Se bifogat pressmeddelande från Puhuri Oy.

Se Puhuris pressrealese