2.4.2012

Vi förnyar Min Sida

Vi har nu lanserat en ny version av Min Sida. Min Sida inehåller flera nyheter som ska förbättra informationen om förbrukning men även ge ny information som inte tidigare presenterats.


Bland nyheterna kan nämnas möjligheter att se sina fakturor, göra egna anteckningar, få meddelanden från ÅEA och ny layout. Dessutom kan kunder som har timmätning nu se sin förbrukning. Vi har infört snabbknappar för jämförelser för att kunden snabbt ska få överblick över hur förbrukningen utvecklats över tid. Det är även möjligt att jämföra upp till tre olika år med varandra.

Logga in via formuläret till höger på startsidan och testa!